fredag 17 augusti 2018

Bibliotek stänger på grund av att 13-åringar stör ordningen och verksamheten! Var är föräldraansvaret?


En grupp 13-åringar trakasserar såväl personal som andra besökare, saboterar toaletterna samt spelar hög musik, på Dalabergs Bibliotek i Uddevalla, vilket får till följd att ansvariga för biblioteket inte ser någon annan utväg än att stänga biblioteket vissa tider.

Det är inte acceptabelt och det är helt orimligt att liten grupp 13-åringar kan ställa till det så till den milda grad att man tvingas stänga biblioteket tidigare än planerat.

Men det är lika orimligt att genom ungdomarnas beteende att biblioteket tvingas utestänga personer som vill läsa, studera eller bara en fika. 

Även om det rör sig om minderåriga tror jag att det enda raka är att låta Polisen ta grabbarna och köra hem dem till föräldrarna samt meddela föräldrarna att om föräldrarna inte kan ta hand om sina barns uppförande och fostran, måste samhället rycka in och placera barnen på annat håll. Det måste ju finnas ett föräldraansvar!

Och tar inte samhället tag i dessa ungdomar idag, är risken uppenbar att de via mopedstölder kommer att gå vidare till bilstölder och att bränna bilar. Det är bara att titta på de ungdomar som nyligen brände bilar i bl a Göteborg och Trollhättan, de har redan som 16-åringar ett digert kriminellt CV.

måndag 13 augusti 2018

DEBATTARTIKEL AV TANKESMEDJAN VÅRAT GÄNG I BOHUSLÄNINGEN 2018-08-13

Flytta ner Uddevalla stadshus till centrum

Uddevalla centrum med dess affärsidkare blöder. Visserligen rustar kommunen upp gator och torg. Dessutom pågår ett intensivt bostadsbyggande. Och det är bra.
Men det måsta ske en tillväxt i antal människor som rör sig, fikar, går på restauranger, shoppar i de centrala delarna. I höst ger två av de stora affärsdrakarna upp, McDonalds och Åhlens.

Som i allt destinationsbyggande måste det finnas besöksanledningar för att besöka en ort eller del av ort, typ centrum. Kommunen har i detta avseende fyra huvuduppgifter:

1.    Flytta egna verksamheter till centrum. Och här står självfallet flytt av Stadshuset från ”Blåkulla” till centrum högst på agendan.
2.    Aktivt påverka och stödja fastighetsägare och andra näringsidkare i arbetet att skapa fler affärsmöjligheter. Här gäller att fortsätta det positiva pågående utvecklingsarbetet mellan kommunen och näringslivet.  Centrum behöver ett bredare utbud av varor och tjänster. 
3.    Infrastruktur, miljöer och kommunikationer
4.    Underlätta frågor om tillstånd och tillsyn för affärsidkare

I Stadshuset arbetar drygt 400 personer. Därtill kommer besökare till den kommunala förvaltningen i form av olika samarbeten och utbildningar. Detta skulle bli ett positivt tillskott för alla affärsidkare i centrum. 

Det har genom åren gjorts ett antal utredningar och politiska uttalanden i denna fråga. Senaste förklarade i princip samtliga partier förra året i en undersökning, som gruppen Vårat Gänggjorde, att man är beredd att flytta Stadshuset till centrum.

Det kan ju uppenbart inte vara en partiideologisk fråga att flytta Stadshuset och därmed utveckla centrum, som ju är det offentliga vardagsrummet. Det är ju en verklig win-win situation för alla parter, affärsidkare, medborgarna och kommunen. 

Så vår uppmaning är att alla partier snarast ställer sig bakom kravet att flytta Stadshuset från Blåkulla till centrum. Börja med enhälligt principbeslut och upprätta sdan en detaljerad plan, en form av Master Plan, för genomförandet i tid, rum och ekonomi, efter principen: VAD? NÄR? VEM? HUR? KRONOR?

Därmed skulle en framtidstro börja spira i Uddevalla centrum och vi är övertygade om att om kommunen ger en signal om flytt av Stadshuset skulle befintliga näringsidkare i centrum, liksom nya affärsidkare/kedjor, se positivt på Uddevalla centrum och våga satsa.

Och det är ingen risk att nuvarande ”Blåkulla” kommer att stå tomt. Varför inte ett äldreboende, som det kommer att finnas ett stort behov av inom en snar framtid. Tänk för en gammal uddevallabo att sitta och se ut över inloppet till Uddevalla. Här finns ju också redan samlingslokaler och kök/matsal. 

Nu är det färdigtänkt och färdigdiskuterat – gå till handling NU!  För hela Uddevallas bästa.


Vårat Gäng – Nils Carlsson, Per-Olof Ek, Ingela Hellberg, Håkan Kragnert, Kent Passbo, Tommy Reinhardt m fl

torsdag 9 augusti 2018

Viktigt att de lokala frågorna får dominera den kommunala valdebatten


Snart är det val i Sverige och de etablerade partierna gör allt de kan för att övertyga oss om att just det partiet har den bästa politiken för mig.

Genom att vi i Sverige har gemensam valdag för såväl riksdagsvalet som regional- och lokalval finns risk för att vi vår röst styrs efter riksdagsvalet så att vi röstar på samma parti i samtliga tre val.
Därför är det utomordentligt viktigt att det är de lokala frågorna som ska dominera kommunvalet. Och visst kan vi rösta på olika partier i de tre olika valen.

Vilka är de viktigaste frågorna för Uddevallas innevånare? Självklart att i praktiken se till att vi har en bra skola och förskola med hög kvalitet. Likaså ett varierat äldreboende där människor får den servicenivå man efterfrågar och behöver.

Sedan att arbeta för att vi har ett väl utbyggt akut- och sjukhusvård. Liksom en modern Räddningstjänst.

En väl fungerande  infrastruktur med bra kommunikationer samt ett levande centrum är också viktiga lokala frågor.

För Uddevallas del finns också några specifika frågor såsom:
 • vad händer i badhusfrågan?
 • blir det ett idrottscentrum vid Rimnersvallen?
 • blir det en flytt av Stadshuset till centrum?
 • när är den nya brandstationen på plats?
 • när är samtliga kajer upprustade?
 • kan vi få en bättre samordning på kommunala resurser gällande Uddevalla Turism/Destination Uddevalla/Centrumutveckling?
 • blir det utveckling av Hamngatorna?
 • hur arbetar kommunen med lobby för att "locka" hit etablering av myndigheter och statliga bolag när de utlokaliseras från Stockholm?
Och det finns fler frågor av lokal karaktär. Och det är viktigt att det är just de lokala frågorna som dominerar valdebatten i kommunvalet och avgör var vi lägger vår kommunala röst.

onsdag 8 augusti 2018

Lång sommar med sol samt svag svensk krona ger rekordsommar för turismnäringen?


Är Sverige på väg med en rekordsäsong inom turismnäringen?
Jo, mycket talar för det.

Och visst har det varit en strålande juli månad. Men om det blir ett rekordår beror mer på fint väder under försäsongen samt att sol värme också består in i augusti månad, vilket gör att man verkligen tänjer på sina semesterdagar. Och verkligen vill njuta av denna långa och soliga sommar.

Dessutom en svag svensk krona som i högre grad fått svenskarna att semestra hemma i landet samt att Sverige med fördelaktig växelkurs för utländska turister sannolikt fått betydligt fler utländska turister i år. Inte minst gäller detta länder som ligger nära Sverige, typ Norge, Danmark och norra Tyskland.

onsdag 1 augusti 2018

Husvagnsregistreringar för juli 2018

Under juli månad 2018 registrerades 388 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 376 stycken.) Hittills under 2018 betyder det 2 483 registrerade husvagnar mot 2 701 under samma period 2017. I procent innebär detta en minskning med 8,07 %.

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF

onsdag 25 juli 2018

Höstens populäraste weekendresor enligt Tickets bokningar


Enligt Tickets statistik toppar Malaga som den mest populära destinationen för weekendresor hösten 2018. Tidigare ettan, London, har tappat något och ligger i höst på femte plats, kanske beroende på alla negativ publicitet om Brexit? Nya på listan är Split och Algarve. 
 1. 1.  Malaga (2)
 2. 2.  Lissabon (4)
 3. 3.  Prag (6)
 4. 4.  Paris (8)
 5. 5.  London (1)
 6. 6.  Split (NY)
 7. 7.  Mallorca (3)
 8. 8.  Barcelona (5)
 9. 9.  Amsterdam (7)
 10. 10.  Algarve (NY)

söndag 22 juli 2018

Telias köp av TV4-gruppen en svår nöt för politikerna att knäcka - men en bra affär sett ur konsumentperspektivet  


Telia har aviserat att man vill köpa bl a TV4 och CMore av Bonniers. Prislappen lär ligga på knappt 10 miljarder kronor. Huruvida detta är en bra affär måste man först analysera de olika intressen som finns:

1. Ur företaget Telias perspektiv
Telia skapar på detta sätt en helt ny mediagigant genom att få kontrollen och makten över såväl   distributionen som dess innehåll i TV-kanalerna. På så sätt är det ur Telias synvinkel en logisk affär och stärker som stärker företaget och står väl rustat för i den framtida digitala konkurrensen, såväl nationellt som internationellt.

2. Ur kundperspektivet
Sett ur kundens perspektiv överväger de positiva effekterna. Att samla distribution och TV-innehåll skapar ju stora förutsättningar att paketera och nischa, inte minst gäller detta inom områden som sport, film och  underhållning. Nackdelen är att Telia får en monopolliknande situation, och monopol är aldrig bra på sikt.

3. Sett ur statens och politikens perspektiv
Man kan lugnt säga att Telias styrelse har kört sitt eget race och mot näringslivsminister Dambergs uppfattning. Genom statens aktieinnehav i Telia innebär affären att staten, genom en stiftelse, äger SVT, och nu dessutom får ett starkt inflytande i TV4-gruppen och blir därmed den dominerande spelaren inom svensk TV. Att sälja ut Telia är heller knappast  aktuellt, då en stor del av Sveriges digitala infrastruktur ligger inom Telia, och där bör den också ligga.

4. Konsekvens
Nu är det långt ifrån att affären går igenom. Först ska regeringen säga sitt, och enligt uttalanden är inte det politiska läget kristallklart. Sätter regeringen stopp för affären tvingas Telias styrelse lämna företaget. Och omvänt, om affären får klartecken, sitter näringsministern löst. Därefter ska också Konkurrensverket granska affären. Kan också bli ett fall för EU:s konkurrensregler.

Så efter vägt för- nackdelar, har jag kommit fram till att affären bör genomföras. Mest för att det skapar klara fördelar för oss konsumenter. Men det gäller för politiken och riksdagen att skapa 100% täta väggar mellan programinnehåll och politikerna.