torsdag 29 november 2018

DEBATTARTIKEL I BOHUSLÄNINGEN 2018-11-29
FÖRFATTAD AV TANKESMEDJAN VÅRAT GÄNG

Ett litet Julevangelium riktad till det nya politiska styret i Uddevalla


Så här i jultider skickar barnen sina önskningar till Jultomten.
Vi väljer att skicka våra Julklappsönskningar till det Nya Politiska Styret i Uddevalla.
Här är vår 10-i-topp-önskelista:

1.    Satsa på skolan och förskolan som är grunden för alla individer att få kunskap och förutsättningar för det vuxna livet. I dagens samhälle är skolan också utomordentlig viktig för integrationen.

2.    Satsa på social- och föreningsverksamhet i de områden där såväl bilbränder som annan kriminell verksamhet förekommer. Här måste också föräldrarna integreras i detta arbete. Ingen ska behöva vara rädd för att gå ut.

3.    Fortsätt utbyggnaden av äldreboende. Inom loppet av 10-15 år kommer 40-talisterna att stå i kö för någon form av äldreboende och den gruppen kommer att ställa krav på innehållet och servicen på äldreboendet på ett sätt som ingen grupp gjort tidigare.

4.    Se till och kom till skott med det nya badhuset – långbänken får inte bli längre.

5.    Intensifiera renoveringen av kajerna – kontakten med vattnet är viktigt för såväl uddevallaborna som för tillresande besökare.

6.    Se till och kom till skott med den nya brandstationen – även här får inte långbänken bli längre.

7.    Fortsätt satsa på centrum – nuvarande arbete med upprustning av trottoarer och torg kommer att bli bra. Men här gäller nu att satsa på innehå
7.llet, det måste till ökad kommersiell verksamhet i form av affärsrörelser. Här krävs ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet.  Och men den kraftiga nybyggnationen av bostäder finns förutsättningar för ökad efterfrågan om utbudet är det rätta. Det gäller att skapa s k reseanledningar för att besöka det offentliga vardagsrummet.

8.    Fortsätt arbetet med klottersanering liksom vidta åtgärder för nedskräpning av cigarettfimpar på trottoarer och offentliga blomsterkrukor. Få upp skyltar som förbjuder cykling på Kungsgatan samt skapa regler för urlastning av varor från tunga fordon på Kungsgatan.

9.    Flytta Stadshuset från nuvarande Blåkulla till centrum, och samplanera den flytten med teater-och musiklokal, en form av ett ”minikulturhus”.

10.Effektivisera driften och utvecklingen av evenemang och turism, till gagn för såväl uddevallaborna och tillresande turister. Slå ihop nuvarande Destination Uddevalla, Centrumutveckling, Uddevalla Turism AB, men exkl. de vita båtarna.

Avslutningsvis, skapa en offentlig informationsplattform där uddevallaborna kan följa utvecklingen i de olika utvecklingsprojekten, en form av Nyhetsmeddelande, i såväl tryckt som digital form, kanske inrätta ett "show-room” i centrum där man på ett pedagogiskt sätt kan beskriva den löpnade utvecklingen av vår kommun.

Vårat Gäng
Gamla uddevallabor med olika yrkesbakgrund och med bred erfarenhet av andra destinationer;Nils Carlsson, Per-Olof Ek, Ingela Hellberg, Kent Passbo, Håkan Kragnert, Tommy Reinhardt med flera

tisdag 6 november 2018

Uddevalla behöver en permanent lobbyist på riksplanet


Noterade att Uddevalla kommun ska upprätta en form av satellitkontor i Göteborg med inriktning att dra till sig nyrekrytering av arbetskraft.

Och det är bra! 

Vi har också på senaste tiden sett många olika aktiviteter i försöken att utveckla Bohusbanan med målsättning att få dubbelspår och snabbtåg hela vägen Köpenhamn-Oslo, genom Bohuslän.

Och det är också bra!

Men för att påverka infrastrukturella frågor, typ järnväg och kommunikationer räcker det inte med olika projekt och seminarier. Det krävs ett kontinuerligt och proffsigt lobbyarbete. 

Vad Uddevalla behöver är en lobbyist som hela tiden bevakar Uddevallas intressen på det politiska riksplanet och även utvecklar kontakterna med de olika departementen samt med myndigheter och olika organ som finns. Och till 80 % finns denna verksamhet i Stockholm. Så det blir en del resor till Stockholm, men det kommer att löna sig för Uddevalla.

En permanent lobbyist skulle också marknadsföra Uddevalla som ort när diskussioner om olika utflyttningar av ämbetsverk och myndigheter kommer upp. Det räcker inte att agera första ”när det börjar brinna”, då står redan ett antal kommuner i kö för dylika etableringar.

Så engagera en lobbyist som kan sitt Uddevalla och har bra lokala kontakter med såväl politiken som med näringslivet. Sätt sedan en referensgrupp, från såväl näringslivet som politiken, runt denne lobbyist och på så sätt få en bred förankring i de frågor som är aktuella och som ska drivas.

fredag 2 november 2018

Husvagnsregistreringar för oktober 2018


Under oktober månad 2018 registrerades 194 husvagnar. Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 156 stycken.

Hittills under 2018 betyder det 3 168 registrerade husvagnar mot 3 285 under samma period 2017. I procent innebär detta en minskning med 3,56 %.

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF)

söndag 28 oktober 2018

En önskan till det nya styret i Uddevalla:

Effektivisera marknadsföringen av Uddevalla som destination - till såväl turister som till  uddevallaborna


I Uddevalla har vi tre organisationer/företag som arbetar med att marknadsföra Uddevalla som destination, såväl till uddevallaborna som till turister, Centrumutveckling, Destination Uddevalla samt Uddevalla Turism.  I samtliga tre organisationer finns samverkan mellan kommunen och näringslivet. Kommunen satsare ekonomiska resurser i samtliga tre.

Med goda förebilder från andra kommuner i Sverige, som verkligen lyckats att profilera sin kommun, gäller samordning, inte splittra upp verksamheten. 

Samla därför all marknadsföring, paketering, försäljning och utveckling inom turismnäringen i Uddevalla under EN hatt, dvs slå ihop de befintliga organisationerna till EN organisation/företag. Dock får sannolikt själva driften av skärgårdsbåtarna exkluderas. Då ges också utrymme för att satsa på utveckling och skapa nya reseanledningar och event för såväl privatresandet som affärsresandet samtidigt som det möjliggör utveckling av centrumkärnan till såväl turister som uddevallaborna.  

Det ger också klara signaler till såväl besöksnäringen som övrigt näringsliv – en organisation ett medlemskap – med gemensamma mål.

Vi får hoppas att det nya styret, när det blir klart, tar tag i detta!

torsdag 25 oktober 2018

Riksbanken går i otakt med verkligheten


Nu har vi haft högkonjunktur med minusränta några år. Man har alltså stimulerat ekonomin i en högkonjunktur, tvärtemot all ekonomikunskap.
 
Och nu pratar Riksbanken om räntehöjning. Men snälla Riksbanken, det är för sent. Högkonjunkturen är på väg att plana ut och bakom hörnet står en lågkonjunktur, och det är i lågkonjunktur ekonomin ska stimuleras.

Så konklusionen är att Riksbanken går i otakt med verkligheten.

måndag 22 oktober 2018

Har prövat på infrastrukturen i i Schweiz - klart överlägsen Sverige


Har varit i Schweiz några dagar och besökt bl a Geneve och Laussane.

Och även om min analys är långt ifrån komplett kan man ändå konstatera att, trots det är mycket folk som reser med tåg, går tågen i tid. Dessutom snygga och rena vagnar och man färdades fram nästan ljudlöst.

Och transporten med buss alternativt tåg från flygplatsen till centrum i Geneve var gratis, liksom transporterna med lokaltrafik i form av buss, spårvagn eller båt.

Lägg därtill att deras flygbolag, Swiss, transporterade oss exakt enligt tidtabell.

Så man undrar varför vi i Sverige har så svårt med infrastrukturen, bl a tågen när det fungerar utmärkt i Schweiz.

Kan rekommendera såväl SJ-ledning som centrumutvecklare kan göra en studieresa - det kommer att löna sig


lördag 13 oktober 2018

Del 2
Sagan om det politiska regeringsspelet fortsätter


Efter det att ungdomarna sovit på saken sitter Stefan hans gäng, Jonas och Gustaf, stilla och tysta i sin sandlåda. Jonas är dock extra tillplattad av Annies uttalande om hans bakgrund och historia, som är långt ifrån snövit,

I den andra sandlådan är upprorskänslorna desto starkare. Både Annie och Janne är mycket uppretade över att Ulf snackar för mycket utanför boxen, dvs sandlådan. Båda ogillar starkt Ulfs uppfattning om vem man ska leka med, egentligen verkar det som om Ulf vill leka ensam, eller låta Jimmie vara med i vissa lekar. Detta säger både Annie och Janne definitivt nej till. Och det ska dom berätta för Andreas i tisdagen föräldramöte.

Jimmie står utanför i eget litet hörn på lekplatsen och iakttar de båda sandlådorna, ingen vill dock öppet prata med Jimmie, som dock tar det hela med ro. Det beror ju på Jimmies ursprung och kamrater, som likt Jonas bakgrund, långtifrån är fläckfri och betraktas inte som rumsren.

Men på tisdag är det som sagt var föräldramöte under ledning av Andreas. Det verkar dock inte som om Ulf kan presentera lösningen vem som ska få leka med vem, och vem som ska bestämma.

Risken är då uppenbar att Andreas tycker att Ulf fått sin chans och ber att Stefan tar taktpinnen igen. 

Och Stefan som lurat i vassen några dagar, bjuder in Ulf, Annie, Ebba och Janne och säger att vi kan leka tillsammans, bara jag får var den som bestämmer. För egentligen verkar de allt mer förstå att den gemensamma leken är den framkomna vägen. Vidare föreslår Stefan att Ulf, Annie, Ebba och Janne får tunga och prestigeuppgifter i den fortsatta leken.

Sagan får sin fortsättning efter tisdagens föräldramöte med Andreas, som enligt säker källa fått goda råd, sk coach-hjälp,  av Calle och Ingvar, som ju känner till ungdomarna i de två respektive sandlådorna.