fredag 16 mars 2018

Kulturhusdebatten i Uddevalla:
- Ta nu chansen och samla in alla framkomna idéer och förslag och lägg upp allt "på bordet"


Upp som en sol och ner som pannkaka. Ja så kan man sammanfatta fullmäktigebehandlingen av kulturhus-debatten. Tre kockar stod för anrättningen, men en hoppade av och då blev dom bara två. Och si det räckte inte för denna anrättning. En enig Allians plus UP och SD samt en av kockarna gjorde livet surt för S och V.

Men det fina med kulturhus-debatten är att den visar ett starkt engagemang, såväl inom politiken som inom allmänheten. Ta vara på detta engagemang och börja med att lägga upp alla goda idéer och förslag på bordet och där ligger säkert ett och annat guldkorn som går att arbeta vidare med - och t o m komma överens över  blockgränserna.

En del av förslagen kretsar kring Bohusläns Museum. Kanske bygga till och då integrera en moderna konserthall.

Ett annat förslag som förekommit är att flytta Stadshuset till centrum och då skapa lokaler som såväl kommunen som kulturlivet har behov av, typ en större moderna samlingssal för kommunala möten, bl a fullmäktige samt musik och teater.

Så kulturhusdebatten är inte död, men ta chansen nu och gör en bred och opolitisk inventering av uppmana idéer.


torsdag 15 mars 2018

Vad hände med Miljöpartiet i Uddevalla i Kulturhusfrågan? Kan den uppkomna sprickan mellan S och Mp repareras före valet?I gårdagens debatt i Uddevalla kommunfullmäktige hoppade Miljöpartiet helt plötsligt av majoritetens förslag till den framförhandlade avsiktsförklaringen med med en privat byggare av kulturhuset.

Vad hände? S, V och Mp har hela tiden varit överens i denna fråga - i alla fall utåt sett! I avsiktsförklaringen ingick allt från läge, utformning, placering och ekonomi.

På debattsidorna har Alliansens partier jämte Uddevalla Paritet och SD varit motståndare till bygget, främst p g a  den höga hyreskostnaden, närmare   30 miljoner per år i 30 år, alltså bortåt en miljard totalt.

Men varför bytte Miljöpartiet uppfattning mitt under fullmäktige mötet?
Kom det fram nya fakta under mötet? Nej, alla fakta var kända.
Interna strider inom Miljöpartiet? Hm...kanske, men då skulle man väl inte hänga med så länge.
Eller insåg man till slut att projektet blir för dyrt och hämmar andra viktiga saker för kommun? Men åter varför insåg man detta först under mötet?

Eller .......sedan tidigare är det ju känt att Gunilla Magnusson, Miljöpartiet och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, fick en "näsbränna" av KS-ordföranden Ingemar Samuelsson i frågan om tennisbanorna i Ljungskile och markavtalet med LSK. Där drev Magnusson fram ett beslut i den nämnden, som senare totalkvaddades av kommunstyrelsen och dess ordförande. Så en teori, om än mycket konspiratorisk, kan vara att  Magnusson och Miljöpartiet ville ge igen? Denna gång blev det KS-ordföranden som fick lida ett offentligt nederlag.

Oavsett skälet till gårdagens sena avhopp i Kulturhusfrågan är det uppenbart att samarbetet mellan S och MP har fått en ordentligt smäll och frågan är det samarbetet reser sig "före 10" eller om samarbetet redan är uträknat innan valet. Då ligger ju vägen helt öppen för Alliansen.

måndag 12 mars 2018

  Ny statlig turismutredning - men helhetsgreppet försvann redan på direktiv-stadiet


  Så var det då dags igen, en ny 
  statlig utredning om hur svensk turismnäring ska utvecklas, den 5:e statliga utredningen i detta ämne under 2000-talet.

  Men tyvärr blir det inget helhetsgrepp över denna utredning, då regering redan i direktiven för utredning gör en snäv begränsning. I direktiven framgår att det samarbete staten och turismnäringen har gällande marknadsföring utomlands, dvs det arbete som VisitSweden  gör, ej ska omfattas av utredningen. VisitSweden ägs till hälften av staten och hälften av turismnäringen genom Svensk Turism AB. 

  Detta är högst anmärkningsvärt då det är denna gren inom turismnäringen som har den största potentialen att växa. Redan idag drar svensk turismnäring in 120 miljarder kronor i form av utländska turisters konsumtion i Sverige, som dessutom genererar 17 miljarder kr i momsintäkter för staten.

  Nu är förslaget ute på remiss och nu är det upp till olika remissinstanser, bl a organisationer inom svensk turismnäring, att noggrant läsa utredningen och dess förslag och komma med kloka och konkreta synpunkter. 

  En punkt som jag tror näringen kommer att slå ned på är att utredningen har en ganska ensidig inriktning på den offentliga sektorns aktörer. Spännande att se och höra turismnäringens syn på utredningen.

måndag 5 mars 2018

För utveckling av Uddevalla centrum:
 - gör en marknadsundersökning och följ upp den med en Master Plan och tillsätt en ”ledningsgrupp” med representanter från kommunen och näringslivet

Under den senaste tiden har det byggts nya bostäder i södra Uddevalla, först Folkets Parks-området, och förra hösten blev området där gamla Söderskolan legat färdigt för inflyttning.

Och i centrum pågår byggen på gamla Eol-tomten och kvarteret Sundberg, liksom på Norra Hamngatan.

Så det har väl aldrig, på så kort tid, skett en så stor inflyttning till centrala Uddevalla. Från Folkets Park och gamla Söderskolan är det max ca 1000 meter intill Kungsgatan, dvs vänligt gångavstånd.

Trots en så stark inflyttning till centrum sker ingen utveckling, vare sig kommersiellt eller kulturellt, av själva centrumkärnan. Affärer läggs ner, senast i raden är Åhléns som flyttar ut under året. Dessutom kom ju beskedet att McDonalds upphör.

För att göra ett besök i centrumkärnan gäller precis som när man åker på semester tre huvudkriterier:
·      Rese- eller besöks anledning; dvs ett utbud av affärer, restauranger och annan service och aktiviteter
·      Tillgänglighet; utbud av p-platser med rimliga avgifter, samt tillgänglighet med kollektivtrafik
·      Infrastruktur i form av bl a miljö, bygg- och planfrågor, trafikflöden mm

Så varför inte göra en ordentlig marknadsundersökning, som bygger på tre ovanstående hörnstenar, och fråga ”folket”, dels de som redan bor i centrum eller är på väg att flytta in, dels dom som bor utanför centrum och åker till centrum med bil eller buss.
Lägg gärna sedan också till en grupp som har ett sk  utanförperspektiv, dvs folk sin känner till Uddevalla, men som inte bor här, dvs ta lärdom hur man gör på andra s k destinationer.

Utifrån svaren i denna undersökning gör man sedan en s k Master Plan som talar om:
·      Vad ska göras
·      Vem ska göra det?
·      När ska det göras? Prioritering
·      Ekonomi och finansiering

Genom att arbeta på detta sätt skapas ett helhetstänk och därigenom också en framtidstro, för uddevallabor och näringsidkare.

Kommunicera sedan denna plan med ”folket” och gör regelbundna avstämningar för att visa hur man ligger till.

Självklart är kommunen huvudansvarig för ovanstående arbete, men lika självfallet i nära samarbete med näringslivet. Varför inte bilda en form av gemensam ”ledningsgrupp” ?

Aktiv Centerkvinna vill införa sharialagar för muslimer i Sverige


I en mycket uppseendeväckande dom i Tingsrätten stod en man stod åtalad för hustrumisshandel. Mannen frikändes och det högst  anmärkningsvärda  är att en av nämndemännen, som ville fria mannen,  hävdar att hustrumisshandel inte hör hemma i en domstol utan skall "avgöras" inom familjen.

Den kvinnliga Nämndemannen i fråga har tidigare också hävdat svenska lagar i hög grad ska anpassas till sharialagar för muslimer boende i Sverige.

Naturligtvis har Centerpartiet, såväl i Solna som på riksplanet tagit kraftigt avstånd från kvinnans uppfattning och säger hennes åsikter inte hör hemma i Centerpartiet och även uppmanat henne att lämna uppdraget som nämndeman.

Men, och här kommer det konstiga, hur kan en kvinna med en sådan åsikt kommit så långt in i Centerpartiets organisation? Hon har t o m också varit nämndeman i Migrationsdomstolen och kandiderat till Riksdagen - på ett Centermandat.

Det är bra att Centerpartiet, såväl lokalt som på nationell nivå, nu reagerar, men visst måste också partiet ta sitt ansvar. Partiet hade uppenbarligen genom hennes bakgrunder för avsikt att fånga en ny målgrupp. Men ack så fel det gick, risken är nu uppenbar att man kan förlora delar av sina basväljare. På idrottens språk blir det ett rejält självmål!

torsdag 1 mars 2018

Fortsatt stark uppgång för husvagnar och husbilar


Husvagnsregistreringar för februari 2018
Under februari månad 2018 registrerades 95 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 70 stycken.) Hittills under 2018 betyder det 166 registrerade husvagnar mot 120 under samma period 2017. I procent innebär detta en ökning med 38,33 %.

Husbilsregistreringar för februari 2018
Februari månads husbilsregistreringar visar 186 stycken, medan det i februari föregående år registrerades 135 husbilar. Hittills under kalenderåret 2018 har det totalt registrerats 276 husbilar, medan det under motsvarande period 2017 registrerades 195 stycken. I procent innebär detta en ökning med 41,54 % för år 2018. 


Källa: Husvagnsbranschens Rikssförbund (HRF)

Dagens dieselägare sitter med Svarte Petter när marknadsvärdet på dieselbilar störtdyker


Nu har Tyskland beslutat att äldre dieselbilar blir förbjudna i städer. Och fler länder följer Tysklands beslut.  

I Sverige väntas ett likande beslut innan sommaren. Ett förväntat svenskt beslut kommer att innebära införandet av miljözoner där dieseldrivna bilar blir helt förbjudna. Men självklart får man köra diesel i andra delar av vårt samhälle. Men ägare till dieselbilar som bor eller verkar inom miljözonerna kommer inte att kunna använda bilarna.

Miljözonerna kommer initialt att införas i våra större städer, men med erfarenhet av det politiska spelet, kan vi nog förvänta oss att inom några år får även medelstora och mindre städer miljözoner.

Men redan nu har märkts en kraftigt minskad försäljning av dieselbilar och lika självklart kommer andrahandsvärdet på befintliga dieslar att avsevärt reduceras. Så det står helt klart att ägare av befintliga dieselbilar är de största förlorarna. Och här kan säkert många bilägare känna sig lurade av politikerna, som bara för några år sedan hyllade dieselbilar.

Så det är kanske läge att införa en avvecklingspremie på dieselbilar. En sådan premie skulle kunna utformas så att den som byter sin dieseldrivna bil mot en modern elhybrid får en extra extra statlig subvention som kompensation för den kapitalförlust bilägaren gör.

Sedan är det ju en uppenbar risk att överblivna och svårsålda dieselbilar skeppas till andra länder. Och det kommer framöver att finnas många länder där dieseln tuffar och går i många år och på så sätt kraftigt reducerar vinsten av den globala miljöaspekten.


Så slutsatsen blir att det är bra på sikt att dieseln försvinner, men frågan är om det inte går för fort med avvecklingen?  Samtidigt som dagens dieselägare sitter med Svarte Petter.