måndag 13 augusti 2018

DEBATTARTIKEL AV TANKESMEDJAN VÅRAT GÄNG I BOHUSLÄNINGEN 2018-08-13

Flytta ner Uddevalla stadshus till centrum

Uddevalla centrum med dess affärsidkare blöder. Visserligen rustar kommunen upp gator och torg. Dessutom pågår ett intensivt bostadsbyggande. Och det är bra.
Men det måsta ske en tillväxt i antal människor som rör sig, fikar, går på restauranger, shoppar i de centrala delarna. I höst ger två av de stora affärsdrakarna upp, McDonalds och Åhlens.

Som i allt destinationsbyggande måste det finnas besöksanledningar för att besöka en ort eller del av ort, typ centrum. Kommunen har i detta avseende fyra huvuduppgifter:

1.    Flytta egna verksamheter till centrum. Och här står självfallet flytt av Stadshuset från ”Blåkulla” till centrum högst på agendan.
2.    Aktivt påverka och stödja fastighetsägare och andra näringsidkare i arbetet att skapa fler affärsmöjligheter. Här gäller att fortsätta det positiva pågående utvecklingsarbetet mellan kommunen och näringslivet.  Centrum behöver ett bredare utbud av varor och tjänster. 
3.    Infrastruktur, miljöer och kommunikationer
4.    Underlätta frågor om tillstånd och tillsyn för affärsidkare

I Stadshuset arbetar drygt 400 personer. Därtill kommer besökare till den kommunala förvaltningen i form av olika samarbeten och utbildningar. Detta skulle bli ett positivt tillskott för alla affärsidkare i centrum. 

Det har genom åren gjorts ett antal utredningar och politiska uttalanden i denna fråga. Senaste förklarade i princip samtliga partier förra året i en undersökning, som gruppen Vårat Gänggjorde, att man är beredd att flytta Stadshuset till centrum.

Det kan ju uppenbart inte vara en partiideologisk fråga att flytta Stadshuset och därmed utveckla centrum, som ju är det offentliga vardagsrummet. Det är ju en verklig win-win situation för alla parter, affärsidkare, medborgarna och kommunen. 

Så vår uppmaning är att alla partier snarast ställer sig bakom kravet att flytta Stadshuset från Blåkulla till centrum. Börja med enhälligt principbeslut och upprätta sdan en detaljerad plan, en form av Master Plan, för genomförandet i tid, rum och ekonomi, efter principen: VAD? NÄR? VEM? HUR? KRONOR?

Därmed skulle en framtidstro börja spira i Uddevalla centrum och vi är övertygade om att om kommunen ger en signal om flytt av Stadshuset skulle befintliga näringsidkare i centrum, liksom nya affärsidkare/kedjor, se positivt på Uddevalla centrum och våga satsa.

Och det är ingen risk att nuvarande ”Blåkulla” kommer att stå tomt. Varför inte ett äldreboende, som det kommer att finnas ett stort behov av inom en snar framtid. Tänk för en gammal uddevallabo att sitta och se ut över inloppet till Uddevalla. Här finns ju också redan samlingslokaler och kök/matsal. 

Nu är det färdigtänkt och färdigdiskuterat – gå till handling NU!  För hela Uddevallas bästa.


Vårat Gäng – Nils Carlsson, Per-Olof Ek, Ingela Hellberg, Håkan Kragnert, Kent Passbo, Tommy Reinhardt m fl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar