torsdag 31 oktober 2013


Det är bra att turismnäringen sorterar under näringsministern 

Den svenska turismnäringen växer och har så gjort de senaste 10 åren. Idag omsätter turismen 275 miljarder, varav 105 miljarder utgör export, dvs utländska turisters konsumtion i Sverige. Bara momsintäkterna av exportvärdet uppgår till ca 15 miljarder och utgör därmed en betydande medfinansiering av den svenska välvärden, vård, skola och omsorg.

Turismnäringen genererar 168 000 årsverken och är således också en viktig sysselsättningsfaktor.

Med dessa fakta kan fastslås att den svenska turismnäringen idag är en basnäring.

VisitSweden, det gemensamt av staten och näringen ägda kommunikationsbolaget för utländsk marknadsföring, har också skördat ett antal olika internationella priser. I dagarna placerade dessutom Lonley Planet Sverige som 4:e bästa nation i världen att semestra i.

 Nu höjs röster för att Sverige, i likhet med vissa andra länder, bör utse en särskild Turismminister.  Med erfarenhet från den nationella turismen vill jag dock påstå att den svenska modellen, där turismnäringen sorterar under näringsministern och näringsdepartementet tillsammans med övriga näringar, är bättre. Turismen är en näring, ja t o m en basnäring, och ska behandlas av en näringsminister.

Att ha en ”egen” turismminister tror jag politiskt marginaliserar turismnäringen. Ett sådant departement får inte tillräckligt med ekonomiska muskler för att utveckla näringen, utan blir mer ett förvaltande organ.

Däremot anser jag att näringsministern bör utse en statssekreterare som på heltid arbetar med utveckling av den svenska turismnäringen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar